Средствата могат да се използват за купуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, декори, екипировка на учениците, спортни уреди и пособия, и др.

Училища с под 400 ученици кандидатстваха с до две групи по модула "Изкуства" и с до два отбора по модула "Спорт", а училища с над 400 ученици - съответно с до три групи/отбора по всеки от модулите.

Отпуснатите средствата са 50 процента от одобрените суми за 1175 общински, държавни и частни училища. Останалите до 50 процента ще бъдат предоставени след представяне на справки за извършените разходи до края на учебната 2022/2023 година.