© Иван Василев

Промяната в разписанието на БВ №7624 и на КПВ №20217 е в отговор на подписка от жители на селата Зверино, Оселна, Игнатица, Злидол и Очиндол (община Мездра) и на село Габровница (община Своге) и на докладна записка от кметовете и кметските наместници на тези населени места, адресирана до кмета на община Мездра, с копия до Министерство на транспорта и съобщенията, областния управител на област Враца и управителя на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД.

В докладната записка се изразява категорично несъгласие, че, считано от 01.03.2022 г., БВ №7624 преминава транзитно през гара Зверино, а с Графика за движение на влаковете за 2022 г. КПВ №20217, който до средата на м. декември миналата година пътуваше до гара Мездра, от края на миналата година пътува само до гара Лакатник, и се търси съдействие от Община Мездра относно разрешаването на проблема.

„Тези два влака… са единствената алтернатива за хората, които работят на смени или на дванадесетчасов работен ден в столицата, да се приберат у дома“, се казва в писмо от кмета на община Мездра Иван Аспарухов до ръководството на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, изпратено на 11.03.2022 г.

„Вземайки под внимание така създадения проблем, ръководството на община Мездра изразява своята загриженост и подкрепя желанието на хората за неговото решаване, като Ви предлагаме да преразгледате и да коригирате действащото маршрутно разписание…и занапред БВ №7624 да спира на гара Зверино, а КПВ №20217 да пътува до гара Мездра.“

Община Мездра благодари на ръководството на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за проявеното разбиране за удовлетворяване искането на жителите на селата Зверино, Оселна, Игнатица, Злидол, Очиндол и Габровница!