По искане на подсъдимия и неговата защита, делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тях. При този ред на разглеждане на делото, законът задължава съда да намали наложеното наказание с една трета. Първоначалното наказание, определено от съда за това престъпление е 6 години „лишаване от свобода“, което след редукцията определя наложеното наказание за Д. Д. да е 4 години „лишаване от свобода“ при първоначален „общ“ режим.

Съдът е привел в изпълнение изцяло и друго наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет месеца, наложено на подсъдимия по дело по описа на Районен съд – Враца, което той ще трябва да изтърпи също при първоначален „общ“ режим.

На подсъдимия Д. Д. е наложено и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от седем години от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият е осъден да заплати по 9 950 лв. на трима близки на пострадалата Ц. Ц. – на съпруга ѝ и на двамата ѝ синове, като тези суми са за покриване на разноските им за адвокатско възнаграждение в досъдебното производство и в съдебното производство. Тримата не са предявили граждански искове в това дело. Д. Д. е осъден да заплати и 3143 лв. в полза на държавата за направени разходи за експертизи и фотоалбум.

Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени от съда в законоустановения срок.

Присъдата на Окръжен съд – Враца може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.