В два часа през нощта звъни телефонът:
- Ало, 55-55-55 ли е?
- Съжалявам, имате грешка. Тук е 555-555.
- О, извинете, че Ви събудих!
- Няма нищо, и без това щях да ставам - телефонът звънеше.