Част от иззетите храни са били неправилно съхранявани, некоректно етикетирани и с изтекъл срок на годност, а други – без документи за произход и без здравна и идентификационна маркировка. За установени нарушения са издадени 376 предписания и са съставени 86 акта. С временно преустановена дейност в страната са два обекта.