По стара българска традиция гостите бяха посрещнати на входа на училището с хляб и мед от момиче в народна носия, кактои от представители на младшите посланици на Европейския парламент и старшите посланици Йоана Константинова и Данаил Димитров. След това бяха поканени в кабинет "Европа", където се проведе дискусия по въпроси, касаещи Европейския съюз.

Младшите посланици споделиха своите впечатления от участието си в различните дейности по проекта, илюстрирайки своите изказвания чрез презентация с богат снимков материал. Похвалиха се с гостите, с които са се срещнали, с посетените места и институции, с участието си в интересни събития.

Лилия Петрова, ръководител на Клуб "Европа в училище", изрази своетовиждане относно влиянието на проекта върху децата. Тя отбеляза положителния напредък в израстването на учениците, формирането на характера им и промяната в техния мироглед не само за Европа, а и за дребните неща в тяхното ежедневие.

Д-р Василева попита учениците дали за изучаването на теми за ЕС в училище е по-добре да са в конкретен час или учебен предмет, или да са под формата на клуб или проект. Мнението на по-голямата част от посланиците бе, че тази форма - "Училище посланик" и в клуб е много по-полезна и интересна за тях, отколкото четенето на теми за ЕС в часовете на класа. В тази връзка младшите посланици заявиха одобрението си за Учебното помагало на ЕП, с което имаха възможност да работят в рамките на проекта.

По време на изпълнението на проекта "Училище посланик на европейския парламент" една част от средношколците имаха възможност да пътуват в Европа и да посетят европейски училища, благодарение на международните проекти по Програма "Еразъм+", по която работи СУ "Иван Вазов" - Мездра. Те споделиха, че срещите с европейските им връстници не само са им далимного полезен опит, но и ново самочувствие. Сравнявайки се с децата от партньорите по проектите, те са разбрали, че младите хора в България с нищо не отстъпват на тези в Европа. От заснетите видеа се видя, освенумението за говорене на английски език, така и отличния им стил на поведение при вземане на интервю.

Старшите посланици Йоана Константинова и Данаил Димитров споделиха, че въпреки трудностите, свързани с финансовия въпрос, учениците с ентусиазъм се включват в пътувания извън града, за да могат да се почувстват като истински европейци. Учителите отправиха покана към гостите да присъстват на заключителната дейност по проекта - концерта "Под звездите на Европа", който ще се състои на 13 май (понеделник) в Дома на железничаря.

Срещата разговор завърши с представяне на сайта по проекта, който е направен от Мирослав Лилов, отговорник на младшите посланици.

Всички участници в дискусията останаха доволни от нея: учениците от приятния разговор и приветливо отношение от страна на г-жа Василева, а гостите - от обема работа и чудесните емоции, с които ги заредиха децата.