„МБАЛ - Мездра“ ЕООД е единственото лечебно заведение в района, което осигурява 24-часова квалифицирана медицинска помощ, както и възможност за медико-диагностична помощ.

Структурата на болницата:

Консултативно-диагностичен блок, който включва:

Приемно-консултативни кабинети: регистратура, хирургичен, гинекологичен, терапевтичен, детски, неврологичен, спешен.

Медико-диагностични лаборатории:

= Клинична лаборатория - II-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт Клинична лаборатория;

= Микробиологична лаборатория - II-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт Микробиология.

Стационарен блок с осем отделения и общ брой на леглата - 82:

• Отделение по вътрешни болести: с 21 легла, II-ро ниво на компетентност;

• Отделение по детски болести: с 10 легла, I-во ниво на компетентност,

Отделение по акушерство и гинекология: с 15 легла, II-ро ниво на компетентност.

Отделение по хирургия: с 12 легла, II-ро ниво на компетентност,

• Отделение по нервни болести: с 18 легла, II-ро ниво на компетентност,

• Отделение по анестезия и интензивно лечение: с 6 легла, II-ро ниво на компетентност,

• Отделение по образна диагностика: II-ро ниво на компетентност,

Отделение по обща и клинична патология.

Болницата разполага с вакантни места за всички нива медицински специалисти.

За служители, които живеят в гр. Враца, е осигурен ежедневен транспорт от и до града - сутрин, обед и вечер.

За контакти:

0877 00 00 70 Светозар Луканов - Управител,

0878 15 36 99 Христина Ватова - Главна медицинска сестра,

Email: mbalmz@abv.bg,

Официална страница: https://mbal-mezdra.com