В своето стихотворение „Колкото звезди в небето” роденият през 1913 г. в с. Руска Бела, Врачанско детски поет пише:

„Колкото звезди в небето,

толкова мечти в детето.

...

Но пожелавам му едно:

нека да е в своя век добродетелен човек!”

Регламент на конкурса:

Тема на конкурса: „Добродетелите - мечти, идеали или реалност в ХХІ век”.

Конкурсът е в два раздела:

 • Раздел „Изобразително изкуство”:
 • Приема се по 1 (една) ненадписана рисунка, изпълнена върху картон, формат А4 и изобразителна техника по желание, от автор от една от следните възрастови групи:

  І възрастова група - ученици І-ІV клас,

  ІІ възрастова група - ученици V-VІІ клас,

  ІІІ възрастова група - ученици VІІІ - ХІІ клас.

 • Раздел „Литература”:
 • Приема се по 1 (едно) неподписано есе, с дължина до 1 страница А4, от автор от една от следните възрастови групи:

  І възрастова група - ученици V-VІІ клас,

  ІІ възрастова група - ученици VІІІ-ХІІ клас.

  Конкурсът е анонимен - личните данни на ученика (име и фамилия, клас, учебно заведение) се предават в запечатано пликче, прикрепено с телбод за рисунката или текста, а възрастовата група се изписва на гърба на произведението.

  Произведения, в които не е спазена темата на конкурса или изискването за анонимност, няма да бъдат разглеждани.

  Конкурсни творби се приемат от 1 април до 1 октомври 2023 г. в Община Мездра, стая 304, Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“.

  Отчитането на конкурса ще стане на 1 ноември 2023 г. в Голямата заседателна зала на Община Мездра.