Как да обезопасим срещу замръзване ВиК-a инсталациите в имотите си?

Рязкото понижаване на температурите може да предизвика замръзване на ВиК-а инсталациите в имотите, което да доведе до аварии. За да не се стига дотам, трябва да се предприемат някои превантивни действия:

* Да се спре водата в необитаемите имоти и да се уплътнят неотопляемите помещения;

* Да се провери изправността на спирателните кранове;

* Да се спре водата към външните чешми, водата да се източи от тръбите;

* Да се зазимят водомерите и водомерните шахти;

* Да не се оставят външните чешми да текат против замръзване;

* В сградите етажна собственост, в помещението, където е монтиран общият водомер, не трябва да се допуска температурата да пада под нула градуса. Ако това не е възможно, трябва той да е добре изолиран.