Събирането на опасните отпадъци става чрез разполагане на мобилен пункт по график в цялата страна. Тази година в община Козлодуй са определени две дати – една през пролетта и една през есента.

На 8 юни (петък) 2018 г., от 10:00 до 16:00 часа, пунктът ще бъде разположен на паркинга до старата Полиция и ще приема абсолютно безплатно опасни отпадъци от домакинствата, а именно:

  • Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
  • Лекарства с изтекъл срок на годност
  • Живачни термометри и живак
  • Луминесцентни тръби
  • Почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви
  • Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила.

От Община Козлодуй апелират: "Нека постъпим отговорно към природата и здравето на нашите деца, като предадем опасните отпадъци от вкъщи в пункта."