Свети пророк Захария предсказал още, че един ден тържествено в Йерусалим ще влезе Синът Божий Иисус Христос. После ще бъде предаден за 13 сребърника. Ще бъде разпънат на Кръста, а апостолите ще се разбягат по време на Христовите страдания.

Свети пророк Захария е наричен Сърповидец, защото получил видение - един слизащ от небето сърп, който покосява грешниците. Пророкът починал в последните години от царуването на персийския Цар Дарий Хистасп, около 520 г. преди Христа.

Свети пророк Захария не трябва да се бърка с името на свещеника Захария, бащата на Свети Йоан Предтеча и Кръстител, който посрещнал 3-годишната Дева Мария, когато нейните родители я завели в храма.

Името Захари (Захарий) е с древноеврейски произход и означава "Божия памет". Популярно е не само в България, но и в Русия, Грузия и Армения.

Свети великомъченик Теодор Стратилат, наричан също Теодор Хераклийски, се почита като светец и от православни, и от католици. Той бил родом от град Евхаита в Мала Азия и е живял в края на 3 век и началото на 4 век, по времето на императорите Константин и Лициний.

Назначен е бил за стратилат (пълководец) в римския гарнизон на град Хераклея Понтийска (дн. Карадениз Ерегли), близо до Черно море. Според християнските житиеписци, император Лициний бил недоволен от покръстването на множество жители на управлявания от Теодор град и изпратил да го доведат при него в Никомидия. Теодор отказал да се яви и поискал той да дойде в Хераклея. При пристигането си в града, Лициний го поканил да принесе жертва на езическите богове пред народа. Теодор помолил императора да отложи жертвоприношението с два дни и да му позволи да вземе златните и сребърни идоли вкъщи. Лициний се съгласил, но Теодор още същата нощ ги унищожил.

Отново според християнските легенди, след като Лициний научил за това, той заповядал да бият Теодор с волски жили и оловни пръчки, да го обгарят с огън, с остри керемиди да трият раните му. След дълги изтезания го затворили в тъмница за пет дни без хляб и вода. На петия ден бил прикован на кръст, войници стреляли в лицето му и изболи очите му. Мъченичеството на Теодор завършило с посичане с меч.