Разбира се не липсваха и проблеми от обществено значим характер. Такъв е проблемът със състоянието на улиците в населените места и най-вече в общинския център, много от които не са ремонтирани и преасфалтирани от десетилетия и приличат на лунен пейзаж. Така след дългогодишно очакване, бяха ремонтирани улиците„Д-р Петър Берон“, „Васил Левски“, „Веслец“, „Цанко Церковски“ и „Софроний“ , както и две улици вс. Върбешница, и по 1 в селата Игнатица, Брусен, Типченица, Дърманци, Руска Бела, Царевец, Ребърково, Ослен Криводол, Боденец, Долна Кремена, Моравица, Лик, Люти дол, Люти брод и Зверино.

Същевременно бе извършен ремонт на тротоарите по ул. „Георги Димитров“ в с. Горна Кремена и на площада в с. Очин дол, както и изпълнен вторият етап от изграждането на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в с. Оселна.

През месец септември тази година дългоочакваното реновиране на общинския пазар в Мездра стана факт. Реконструкцията и изграждането мубяха извършени по проект „Изграждане на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство“,реализиран с финансовата подкрепа на „Фонд ФЛАГ“на обща стойност над 1 700 000 лв.