Състезанието се проведе на "Горската пътека на приказките". Отборите решаваха задача за ориентиране по азимут в първия етап. Във втория етап преминаваха по трасето на пътеката, като заверяваха талони на контролни знаци, отговаряха на въпроси проверявани с QR код. За първи път всеки отбор разполагаше с карта на която бяха нанесени азимутите на контролните знаци и трябваше да използват компас.

По пътеката на всеки отбор имаше скрита награда , тя беше отбелязана на картата с азимут и участниците трябваше да си я намерят. В малката група медалите се разпределиха между Кюстендил и Благоевград, а при големите между Враца и Роман.