© ОбА - Враца

Припомняме, че на 14.12.2021г. комисия от Областна администрация – Враца, при планова проверка на фактическото състояние на недвижими имоти – частна държавна собственост в гр. Враца,установи, че тези имоти се държат без правно основание от „Хубев“ ЕООД. Въз основа на заповед на областния управител Стефан Красимиров от 14.01.2022г. имотите бяха иззети и върнати във фактическо владение на държавата. Областният управител издаде и наказателно постановление, с което наложи глоба в размер на 5000 лева на управителя на търговското дружество, а на 14.03.2022 г. заведе в Районен съд- Враца от името на Държавата срещу „Хубев“ ЕООД и иск за неоснователно обогатяване.

В решението си съдът намира за безспорно, че собствеността на имотите е държавна,че „Хубев“ ЕООД е ползвал помещения и паркоместа, без да са предоставени по съответния ред, и че по този начин е лишил Държавата от възможността да ги ползва или отдава под наем, което води до обогатяване на ответника и обедняване на ищеца. По тези причини исковата претенция е уважена в пълен размер.

Решението на Районния съд може да се обжалва в двуседмичен срок пред Врачански окръжен съд.