Ремонтните дейности и в двете сгради включват нови дограми, вътрешни и външни изолация, подмяна на топлинна и ВиК инсталации, както и вътрешно обновление. В общежитието ще се подмени изцяло и осветлението, като се планира то да стане автоматично. В гимназията по ресторантьорство и търговия ще се ремонтира и покривната конструкция, а в двора ще се обособят алеи и ще се изгради нова канализация, която ще поеме дъждовните води.