Решението за поемане на дългосрочния дълг бе взето с мнозинство от общинските съветници. Преди докладната да влезе в режим на гласуване, кметът Калин Каменов обясни, че в проектите има непредвидени и изпуснати дейности. Той добави, че с допълнителните средства ще се изпълнят и мерки за достъпна среда на хората с увреждания.