Освен проверения пешеходен подлез, осигуряващ безопасно преминаване през железопътната линия, ще бъдат обновени и съоръженията при бул. „Мито Орозов“ и МБАЛ „Христо Ботев“. Възстановяването включва почистване и изкърпване на стените, подовите настилки и таваните, подмяна на осветлението, отпушване на канализацията и монтиране на нови отводнителни решетки. След края на ремонта ще бъдат поставени общо 16 камери за видеонаблюдение – 8 в подлеза при бул. „Мито Орозов“ и по 4 камери в подлезите при Болницата и ж.п. гарата във Враца.

Изпълнител на обектите е фирма „Инекс Трейд“ ЕООД. Предвидената в общинския бюджет прогнозна стойност на ремонта на трите съоръжения е 49 000 лв. без ДДС, като се очаква дейностите да приключат до края на годината.