Секционните избирателни комисии (СИК) в областта са 276. Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) са 16, те са за хора с увреждания. Хората под карантина в изборния ден подават заявления, достъпни на сайтовете на съответните общини. В тази връзка Регионалната здравна инспекция е осигурила дежурни служители. В болници и домове за възрастни хора са образувани 7 СИК.

Секциите с машинно гласуване са 185, а тези с бюлетини - 107. С по две машини са две секции в община Монтана и по една в Медковец и Вълчедръм.

Общият брой на бюлетините е 189 800.Предаването им на общините започва на 30 септември сутринта по график. Машините пристигат същия ден – 30 септември, около 19:00 часа, в Монтана. Те са общо 189, 4 от тях са резервни - в случай, че възникне проблем. На следващия ден – 1 октомври, по график започва извозването им от общинските администрации към СИК заедно с изборните книжа и бюлетините. След запечатването на СИК, охраната се поема от МВР до започване на изборния ден.

В деня на изборите са организирани дежурства на служители на Областната администрация.