Най-ценното издани е екопието на ръкописа на„История на България” от Петър Богдан.„За древността на бащината земя и за българските дела – към своите съотечественици от брат Петър Богдан от Чипровец, от ордена на братята минорити обсерванти, провъзгласен за архиепископ Сардикийски Софийски.“ е факсимилно издание от 201 страници. Оригиналът на ръкописа е част от частна колекция в италианския град Модена. Изданието вече може да се види в библиотеката на историческия музей в Монтана. Факсимилетата са предшествани от подробен, двуезичен предговор (на английски и български), изготвен от проф. Лилия Илиева.

Сред заглавията е едно от най-забележителните произведения в старата българска литература -„За буквите“ на Черноризец Храбър, както и най-старата чисто граматическа славянска книга „За осемте части на речта“.

Монтана вече има достъп и до поемата на Петър Богдан (Бакшич) „ Двете смърти на човека“.„Небесното съкровище на Дева Мария, Божия майка“, преведено от Петър Богдан Бакшич, е сред книгите, получени в музея. Досега тази творба е била известна на българската наука само като заглавие.Единственият открит екземпляр се съхранява в Научната библиотека на град Дубровник, Хърватия.

Достъпно е и произведение на друг чипровчанин – Кръстьо Пейкич „Огледало на истината между Източната и Западната църква.“, издадено във Венеция през1716 г

Източник: novinitem.com