Организатори на фестивала са Кметство Царевец и Народно читалище “Просвета - 1928”. Целта на културната изява е да се популяризира българския фолклор - автентичен, обработен и песенното и танцовото изкуство и да се покаже красотата на един от най-добре развитите занаяти в селото– добиване и обработка на прочутия в цял свят врачански камък. Златните ръце на царевчанските майстори каменоделци са оставили своя отпечатък върху много значими сгради и обекти в цялата страна и чужбина. Фестивалът има конкурсен характер.

Участниците ще се надпяват и надиграват в четири раздела - обработен фолклор, автентичен фолклор, фолклорно танцово изкуство и духови оркестри, и в три възрастови групи – деца - до 13 години, младежи – от 14 до 20 години и възрастни – над 20 години.

Заявките за участие се приемат до 23 август /включително/ в Община Мездра, Кметство Царевец и Народно читалище “Просвета - 1928”- Царевец.

На адрес: 3141 село Царевец; Общ. Мездра

ул. ”Г. Димитров” № 35

Кметство Царевец

ТЕЛ: 09121 / 23-61

GSM: 0876443054 , 0884141435; 0889764651

e-mail : zdravejelaem@abv.bg