Според изготвената количествено-стойностна сметка за обновяването на долнокременската църква са необходими около 15 хил. лв., информира кметицата на селото Анюта Маньовска. С тези средства се предвижда да бъдат измазани и боядисани външните стени на храма. Дали и колко пари ще бъдат отпуснати от държавата ще стане ясно в началото на месец март.

Миналата година местното кметство отново кандидатства пред Дирекцията по вероизповеданията с проект за основен ремонт на покрива на храма, който от години тече и поврежда мазилката на еднокорабната и едноапсидна църква, както отвън, така и отвътре. С отпуснатите 8 000 лв. покривната конструкция е реновирана и течовете вече са отстранени. От освежаване се нуждае и вътрешно храмовото пространство, което също е компрометирано от влагата.

С цел набиране на средства, необходими за довършване на христолюбивото дело, е разкрита банкова сметка в лева в "Интернешънъл Асет Банк" АД:

BIC: IABGBGSF, IBAN: BG64 IABG 7494 5000 8088 01,

Църковно настоятелство при Храм "Св. св. Кирил и Методий" - с. Долна Кремена

Долнокременската църква "Св. св. Кирил и Методий" е построена през 1935-1938 г. по инициатива на Църковното настоятелство при старата черква "Св. Никола" с председател свещеник Иван Вълчинов. Основна роля за нейното съграждане има енорийският свещеник Марко Мончев (1912-1947) със съдействието на кметовете на централната Горнокременска община Ангел Петрински и Марин Розов и на кметския наместник на селото Дано Цинцарски. Сред спомоществователите, дарили средства за нейното изграждане, са мездренските нотабили сем. Балабанови, Любен Хаджикостов, Минко Цветков и х. Тошо Ганов.

Построена е по проект на врачанското Архитектурно-инженерно бюро "Никола Новоселски - Петър Дограмаджиев" от предприемача Войчо Величков от Бяла Слатина, който се наема да я построи за сумата от 74 000 тогавашни лева.

Особен интерес представлява изключително красивият дървен иконостас, изработен от известния майстор резбар Филип Иванов Филипов (1875-1940), виден представител на Дебърската художествена школа, който получава за направата му 19 000 лв. Олтарните икони са дело на столичния художник от руски произход Стефан Юлиевич Шарич, изографисал и църквата "Св. Благовещение" в Разлог.

Както свидетелства излизащият по онова време вестник "Искърски фаръ", тържественото освещаване на храма е извършено на 8 май 1938 г. (Неделята на св. Мироносици) от тогавашния Врачански митрополит Паисий (1888-1974) с участието на черковния хор на Черногорцев от Мездра.

Същата вечер с пранична заря са осветени и двете паметни плочи на загиналите долнокременчани във войните. Присъстват околийският управител Асен Тодоров и областният директор на Врачанска област Евгени Тоушек.