"Идеята е да се промотира разделното събиране и рециклирането на отпадъците. Отпадъци от опаковки е най- добре да носят хората- т.е. пластмасови шишета, опаковки от храна, опаковки от стоки и услуги. Всичко, което е пластмаса, ще бъде приемано, ще бъде претегляно и когато е повече от един килограм, могат да получат книга по избор. Важно е да се знае, че не трябва да бъде мръсна пластмасата", каза Ива Стефанова- мениджър връзки с обществеността в "Екопак"- България, един от партньорите на кампанията.

Сред отпадъците, които няма да бъдат приемани, са блистери от лекарства, туби от масла, домакински електроуреди. Инициативата досега се е провеждала в различни градове през последните 10 години.