Димитър Димитров, бащата на 26-годишния Михаил, един от загиналите в трагедията, в своята жалба до второинстанционния съд като конституиран частен обвинител протестира, че във внесения обвинителен акт прокуратурата не е привлякла длъжностни лица от висшата власт, които значимо са допринесли пряко за тази трагедия.

Според жалбата, при наличие на конкретни законови забрани за разглобяване на противопехотни мини от фирми, които не са производители и не разполагат с технология за тях, са издавани разрешения за тази дейност в Горни Лом в нарушение на действащи и за България международни закони - Конвенцията на ООН за забрана на противопехотните мини от 1997 г., документа “Съвместно действие” от същата година на Съвета на Европа, Директива на ЕС от 2009 г., както и на българския Закон от 2012 г. за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната.

В жалбата си, след преглед на 130-те тома от следствието и събраните по закона за достъп до обществена информация документи от институциите заедно с Асоциация ”Анна Политковская” и НДЗПЧ, бащата сочи имена на длъжностните лица, които са били длъжни да спазват нормативните изисквания и да не издават разрешителните за трансфер и разглобяване на забранените противопехотни мини.

Димитър Димитров иска в своята жалба съдът да върне за доразследване на прокуратурата делото, като заявява: "При така написан обвинителен акт Видинският съд с оправдателните присъди явно заявява, че е видял и други длъжностни лица, които прокуратурата трябва да привлече като обвиняеми. Нещо повече, международните договори и българският закон от 2012 година изобщо не са посочени във внесения от прокуратурата в съда обвинителен акт".