Най-големи данъчни и осигурителни задължения, включително начислените лихви, имат "Вархим" - 2 013 130 лв., "Ритлите 97" - 1 663 554 лв. и "Скорпион-Д" - 1 511 269 лв. Следват: "Битекс груп" - 574 604 лв., "Хидротекс" - 467 048 лв. "Диди-М" - 361 536 лв. и "Компарт" - 229 369 лв.

Други 230 юридически и физически лица от област Враца са включени в списъка на длъжниците с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не са представили обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица.

Сред тях са 15 фирми, регистрирани в община Мездра, чиито задължения възлизат на общо 7 953 412 лв. Най-крупните длъжници са "Билдинг груп" - 2 319 965 лв. и "Илияна 2007" - 2 118 541 лв. Следват: ЕТ "Янко Янков" - 818 144 лв., "Елит ДиГ" - 721 507 лв., "Людал" (Зверино) - 445 593 лв., ЕТ "Тодор Василев" (Горна Кремена) - 439 887 лв. и "Елви" ООД - 250 723 лв.

Публичният бюлетин се актуализира ежемесечно от Централното управление на НАП.