I. Публикуване на предизборни информации/ съобщения (до две стандартни машинописни страници) - 70.00 лв.

II. Отразяване на предизборни прояви и публикуване на статия- 100 лв.

III. Публикуване на интервю с предварително обявени теми и въпроси (до 10 въпроса) - 150 лв.

* Материалите се публикуват в раздела за водещите новини в продължение на 24 часа

IV. Публикуване на статичен банер:

1. Малък формат (406х120px):
- за един месец - 80.00 лв.
2. Голям формат (300х250px):
- за един месец - 100.00 лв.

V. Изработка на статичен банер - от 40.00 до 80.00 лв.

(в зависимост от сложността на изработката)

1. Стандартна поръчка (в рамките на три дни) - 50.00 лв.,

2. Експресна поръчка (за един ден) - 100.00 лв.

* При поръчка на повече от три банера -отстъпка 10%

VI. Допълнителни предизборни форми:

Видео спот

1. Публикуване на предизборен видео спот към статия: до 30 сек. - 120.00 лв., над 30 сек. - по договаряне.

2. Изработка на предизборен видео спот:

до 30 сек. - 150.00 лв., над 30 сек. - по договаряне.

* Всички цени са без ДДС.


Изисквания към банерите:

* Задължителният файлов размер на всички банери (jpg, png)
е до 120 КВ

* Всички банери задължително да се отварят в отделни прозорци

Допълнителни условия:

* Заявките за предизборни информации, банери и други предизборни материали се приемат най-късно до три дни преди публикуването им

* Не се допуска публикуването на предизборни материали, които нарушават законодателството на Република България и Етичния кодекс на българските медии.


За връзка с Нас:
тел. 0910/925 888, 0878 976 766
e-mail:medianews@abv.bg