До провеждане на допитването се стигна след организираните протести и подписка от 281 човека от селата Мало и Голямо Пещене, с които гражданите се обявиха против изграждането на кариера за добив на глауконит. На експертния съвет в Регионалната инспекция по околна среда и водите, кметът Калин Каменов подкрепи протестиращите и изрази отрицателното становище на местната администрация.