Предстои специалисти патоанатоми да огледат костите, тъй като е възможно те да не са човешки. Възможно е да се поиска и анализ от антропологична лаборатория, при което ще има категорични данни за това дали останките са човешки и ще се уточни предполагаемият период на настъпване на смъртта. Има вероятност костите да са от древен некропол, както се е случвало в региона. Хипотезата, че костите са на животно също се допуска. По време на досъдебното производство случаят ще бъде изяснен и едва тогава материалите ще бъдат предоставени на прокуратурата.