Как могат да се включат желаещите от вкъщи? Природонаучните викторини ще бъдат проведени ОНЛАЙН, чрез образователната платформа Edmodo.

Онлайн викторината „НАТУРА 2000 и лешоядите в България“ е предназначена за ученици от 8-ми и 9-ти клас от училищата в цялата страна, а онлайн викторината „Лешоядите – санитари на природата“ е предназначена за ученици от 6-ти и 7-ми клас от училищата в следните проектни територии – Община Враца, Община Сливен, Община Котел, , Община Кресна, Община Благоевград, Община Струмяни, Община Симитли и Община Сандански.

Всеки участник ще получи сертификат за участие, а наградените ще бъдат обявени на 21 май – Денят на Натура 2000. Най-добре представилите се ще имат възможността да направят посещение в „дома“ на лешоядите или да спечелят забавни природонаучни игри!

Подробни указания и условия за участие, може да намерите на следните линкове:

Онлайн викторината „НАТУРА 2000 и лешоядите в България“

https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg...

Онлайн викторината „Лешоядите – санитари на природата“

https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/ONLAYN-VI...

За контакти: Полина Христова – Специалист комуникации – тел.: 0882 508721, e-mail:phristova@greenbalkans.org