Със Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. здравният министър създаде допълнителна точка 9 в горепосочената заповед, като разпореди, че „не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места“.

Същевременно Ананиев нарежда, че: „Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.

Новата заповед на министъра на здравеопазването е издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното от Народното събрание с Решение от 13.03.2020 г. извънредно положение и последните препоръки на Националния оперативен щаб.