Училищата, включени в инициативата, са СУ „Отец Паисий” и ОУ „Кирил и Методий” във Враца. Калин Диков обясни ползата по отношение на хигиената и внесе подробности, относно пренасянето на инфекциозни заболявания и раздаде различни и полезни информационни материали на учениците. Карти с начините за миене на ръце и зъбки, лепенки със съвети за миене на зъбките, стикери, информационни книжки и брошури, разделители за книги, светещи гривни и за всяко дете по една паста за зъби.

Беседите завършваха с ролевата игра „Сапун и Капчица” ипрактически урок по миене на ръцете. Според Световната здравна организация, миенето на ръце със сапун като ежедневна и обикновена дейност, може да допринесе за драматично намаляване на случаите на диария и пневмония, които са двете най-често срещани причини за детска смъртност по света.

Калин Диков благодари на Националната мрежа на здравните медиатори и Глаксо Смит Клайн за оказаното съдействие.