С реализирането на проекта се запазиха положителните моменти в съществуващите елементи на площада, както и съществуващата декоративна дървесно-храстова растителност.

В югоизточната част е изградена нова обходна алея, обезпечаваща достъпността от централното площадно пространство до изгледните нива.

Извършен е ремонт на съществуващи рампи за достъп и са изградени нови такива.

В най-южната част на площада на изгледната площадка е изграден кът за отдих с две перголи и телескоп за наблюдение на Белоградчишките скали – основна атракция на града.

Монтирани са нови пейки от метал и дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи, перголи с пейки. Подменена е и питейна фонтанка.

Подменена е съществуващата настилка с нови бетонови сиви и жълти плочи, жълти и червени бетонови павета.

Изградено е ново парково осветление с енергоефективни и дълготрайни осветители с нови LED осветителни тела.

Стойността на инвестицията е в размер на 779 066,91 лева и същата е реализирана в периода 04.06.2019 г. – 08.06.2021 г.