В заповедта прави впечателние, че има нова промяна в часовете за така наречените "зелени коридори". Точка 18 гласи, че "магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа".

С целия текст на заповедта може да се запознаете тук.