На 6 февруари доц. д-р Нарцис Торбов и Александра Петрова ще представят резултатите от археологическите проучвания в местността "Градище" и местността "Манастирски дол" през 2018 г.

Седмица по-късно, на 13 февруари Нарцис Торбов ще изнесе лекция за "Мечовете келтски тип от България от първите векове пр. Хр.", а на 20 февруари Александра Петрова и д-р Мария Христова ще представят своята съвместна разработка за луксозната керамика от средновековна Вратица

Интерес представляват също антропологичните проучвания на Калоян Василев и д-р Мария Христова, представени в разработката "Населението на средновековна Враца по антропологични данни от некрополите".

Недка Димитрова и Йоана Нанкова ще запознаят своите колеги и любителите на историческата наука с празнично-обредната система на каракачанската общност във врачанско.

Завеждащият отдел "Възраждане" Красимир Григоров ще представи своята монография "Скромните превъплъщения на един чужденец за книжовното и духовното издигане на своите братя по народност", посветена на живота и делото на родения във Враца български политик и учен Васил Кънчов, автор на множество географски изследвания на Македония.

Зимните четения се провеждат всяка сряда от 17:00 часа в малката зала на Художествена галерия "Иван Фунев" при Регионален исторически музей - Враца!