Регионална здравна инспекция в Монтана е предоставила по договор на МБАЛ - Берковица мобилен кабинет, с който ще бъдат извършвани профилактичните педиатрични прегледи в населените места на общините Берковица и Вършец.

График за работата на мобилния педиатричен кабинет:

20.09 – 26.09.2018 г. – гр. Берковица /двора на МБАЛ-Берковица/

20.09 – 26.09.2018 г. – кв. Раковица, гр. Берковица

01.10 – 02.10.2018 г. – гр. Вършец /пред поликлиниката/

На 03.10.2018 г. – с. Бързия /центъра на селото - до пощата/

Всеки ден от седмицата от 08:00 ч. до 18:00 ч.

Прегледите ще се провеждат от лекари със специалност по детски болести /педиатрия/ – д-р Маргарита Стоичкова и д-р Мария Георгиева.

За контакт и информация с МБАЛ – Берковица: 0878852784; e-mail: mbal_berk@abv.bg