"Това е поредната стъпка на местната власт в последователната политика за подобряване на околната среда и качеството на живот на хората тук", заяви по този повод кметът Живков. Той направи ретроспекция на всички екологични проекти, реализирани успешно на територията от 2003 година насам. Това са програма за управление на отпадъците, депо за твърди битови отпадъци, градска пречиствателна станция, сепарираща инсталация, воден цикъл, депо за едри и опасни отпадъци, система за разделно събиране, програма за подобряване качеството на атмосферния въздух и два проекта за нейното реализиране.

Изграждането на тази инсталация дава възможност отпадъкът да се превърне в ресурс - биотор (компост).

Капацитетът на съоръжението е за преработка на 6 150 тона годишно. То ще бъде разположено на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Монтана в местността "Неделище', разположена на 7 км югоизточно от града. Строителството на инсталацията трябва да приключи за три месеца. Следващият етап е оборудване.

"Община Монтана има устойчива ангажираност за подобряване качеството на околната среда и от там качеството на живота на хората", заяви Валерия Калчева. Според нея местната власт има сериозен опит да и достатъчно капацитет да се справи с този проект. "До момента всички граждани са се ползвали от подобрените услуги свързани с управление на битовите отпадъци и водите, но това което предстои е Монтана да изпълни пилотен за страната проект за подобряване качеството на въздуха", допълни Калчева.