През годините „Спаси едно дърво“ разшири обхвата си от гр. Видин до областно ниво, а през миналата година се реализира амбицията на Сдружение "Активно общество" и кампанията стана национална.

Така през 2018 г. екоинициативата беше реализирана в 16 области на България, в нея се включиха десетки администрации и културни и образователни институции, както и стотици доброволци. Резултатът беше над 450 засадени дръвчета в десетки села и градове на България и тонове хартия, предадена за рециклиране. И, което е най-важното, още множество хора привлечени към каузата за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

Имате възможност и вие да станете част от тази мащабна екокампания. За реализиране тази година на кампанията "Спаси едно дърво", Сдружение "Активно общество“ приканва доброволци и организации за сътрудничество по осъществяването на екологичната инициатива.

Етапи на кампанията „Спаси едно дърво“ през 2018 г.:

От 1 до 15 юни разполагане на кутии за събиране на хартия в обществени сгради и търговски обекти;
От 15 юни до 30 ноември предаване на събраната хартия за рециклиране;
Ноември-декември - засаждане на дръвчета.

За повече информация и заявка за включване в кампанията:
Сдружение "Активно общество"; гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2 тел.: 0898 62 23 23 - Боряна Бориславова, координатор на кампанията
тел.: 0888 70 16 27 - Емил Иванов, главен секретар

e-mail: aktivnoobshtestvo@gmail.com
aktivnoobshtestvo@gmail.com