Открийте публичната група във фейсбук - Бъди добър! Прави добро!

Свържете се с Мая Методиева или Зорница Тоткова. Те проучват социално слаби семейства и знаят кои деца имат най-голяма нужда от ученическа раница.

Купете нова или намерете използвана ученическа раница в добро състояние. Една раничка може да зарадва дете в нужда, а хората с добри сърца могат да вършат добрини.

Кампанията е активна до 10 септември 2020 година.