"В момента почистваме канавките и водостоците. Ще направим предпазен окоп над свлачището откъм високата страна, за да може да се отведат повърхностните води и да не влизат в свлачището. Идеята е през пролетта да се направи дренаж, който да отвежда и подпочвените води. Сега отвеждаме само повърхностните води“, поясни Валентин Генов, техник "Строителство и архитектура“ в Общинското предприятие “Чистота“.

От 2003 г. свалачището край село Лик е вписано в регистъра на свалачищата, изготвен от Дирекция "Геодезия и устройствени дейности“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Наскоро свлачището е посетено и от експерти от "Геозащита" - Плевен.

Кметът на Лик Нецо Нецов сподели, че от години участъкът е изключително опасен и непрекъснато създава проблеми. "Свлачището се намира в район, в който има много подпочвени води. То започва от самия Балкан в борова гора, а дължината му е около 200 метра. Многократно проблемът е "решаван“, но резултат няма“, каза Нецов.

"При валежи в най-ниската част, именно където се намира свлачището се получава завиряване. Необходимо е да се направят още отводнителни канали, които да отвеждат водата. При всяко лошо време сме в готовност за нещо страшно. Особено през зимния период заради по-голямата разлика в температурата през деня и нощта, водата излиза на пътя и се получава заледяване.

Винаги сме нащрек за безопасността на първите автобуси, които преминават към 6.30-7.00 часа. Запасяваме се с допълнителни количества сол и пясък, за да осигурим допълнително опесъчаване“, допълни кметът на Лик.