Акцията започна с почистване на бордюрите около зелените площи и на каменните елементи на пейките в зоните за отдих на площад „България“. Тя ще продължи идната седмица с премахване на замърсяванията по каменните повърхности и пейките в Алеята на кестените, както и с цялостно почистване на градския фонтан.

Ще бъдат обработени също каменните пластики от монументалната галерия на открито в пешеходната алея на улица “Александър Стамболийски“.