Документи ще се приемат до 30.10.2020 г. в сградата на Община Враца, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч.

Общинска преброителна комисия ще извърши подбора на кандидатите до 20.11.2020 г..

Списъкът с одобрените ще бъде обявен на информационно табло пред ЦАО и публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“ до 10.12.2020 г.

Повече информация за процедурата на: https://www.vratza.bg/bg/1600166143.html.