Това е поредното занятие от програмата на Министерство на вътрешните работи "Детско полицейско управление”, която стартира през месец май тази година. Целта на инициативата е чрез теоретични и практически занимания децата да придобият умения за оказване на детска полицейска лична защита, безопасност на движението по пътищата, на долекарска помощ, здраве, етика и право и др.

Програмата "Детско полицейско управление" е с продължителност две години. Формата на обучение е извънкласна, като занятията се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на РПУ - Мездра и директора на СУ "Иван Вазов” график, веднъж седмично, считано от 1 октомври до 1 юни на съответната учебна година. Темите са съобразени с възрастта на децата, регионалната специфика, традиции и култура.

Програмата се реализира в партньорство с Районната прокуратура, Транспортна полиция, Община Мездра, БЧК и други външни лектори.