© община Лом

И двата проекта са финансирани със средства на Европейския съюз и национално съфинансиране. „Благодаря на зам.-министър Петър Димитров за съдействието и подкрепата при изпълнението на тези значими за ломчани проекти. В процеса на реализацията им възникнаха някои проблеми, чието решение не зависеше от Община Лом и аз незабавно потърсих съдействие от Министерството на околната среда и водите за решаването им, което беше и направено.“ – каза д-р Гаврилов.

Заместник-министър Димитров, който е член на Кризисния щаб по енергетика към Министерския съвет, и кметът обсъдиха и готовността на местните власти за осигуряването на отоплението през зимния сезон на учебните и социалните заведения.