Няколко кувьоза на недоносени новородени ще бъдат инсталирани в родилното отделение. Независимо, че въпросните отделения вече не съществуват, пациентите, които трябва да преминават контролни годишни прегледи след операция или друга тежка терапия в определени периоди не са уведомени в кое лечебно заведение занапред ще им бъде проследявано здравословното състояние и ще им бъдат правени изследвания. Независимо, че в сайта на болницата са публикувани не само стационарни, но и мобилни телефони на отделенията в лечебното заведение, тези на закритите отделения бяха изключени или извън обхват.

Сърдечно болните ще бъдат насочвани към София или към многопрофилната болница за активно лечение в Монтана, в която има кардиологично отделение, предположиха лекари – кардиолози, които вече са с прекратени договори с МБАЛ "Христо Ботев“ - Враца.

Разстоянието между Враца и Монтана е 30 км, между Враца и София обаче е 130 км. Спешните състояния ще бъдат транспортирани с линейки на спешния център, но за контролни прегледи и изследвания хората ще трябва сами да си осигуряват транспорт.

"Като пациентски организации сме изключително разтревожени от закриването на кардиологията, защото населението е застаряващо, възрастните хора боледуват, не могат да пътуват, защото това е най-бедният район. Същевременно, по-младите хора са бедни и не могат да си позволяват транспорт за лечение, защото това е най-бедният район", коментира председателят на Пациентски организации "Заедно с теб“ Пенка Георгиева. Очакваме бърза реакция от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев“, допълни Георгиева.

Междувременно стана ясно, че монтанската болница вече е привлякла няколко от добрите специалисти от закритите отделения, като им осигурява и транспорт за пътуванията до работа и обратно.

Въпреки, че част от просрочените възнаграждения бяха платени, дълговете на врачанската болница към края на миналата година заедно с лихвите остават над 20 млн. лв. и не намаляват. По данни на синдикатите запорите върху сметките й надвишават двукратно получаваните суми от НЗОК.

Източник: monitor.bg