Онлайн търговията с храни за първи път се регламентира в Закона за храните. Тя посочи, че онлайн търговията с храни е станала популярна в условията на пандемия. По думите й, при подготовката на това законодателство, онлайн търговията е достигала 30%.

Земеделският министър подчерта възможността с новия закон храните да бъдат с етикет "Продукт от България ", при условие, че основната суровина е добита в страната и преработката е извършена от местни оператори.

Санкциите за различни нарушения се увеличават почти двойно спрямо сегашните норми. Под контрол попадат и храни и хранителните добавки, които досега бяха извън регулация. Режимът за ГМО остава възможно най-стриктен и той не се променя спрямо действащия досега закон.

Регламентира се и хранителното банкиране. Създава се национален консултативен съвет в областта на храните към министъра на земеделието, храните и горите, каза още Танева.

Създава се и Национален съвет като постоянен консултативен орган, който ще координира държавната политика в сектор „Храни“, като в него ще са включени представители на всички заинтересовани страни. Министър Танева изтъкна, че досега във всички работни групи по изработването на закона са участвали представители на браншовите организации.

„Българска агенция по безопасност на храните е компетентния орган за контрол от производство на суровините до предлагането на храната на потребителя. Също така под контрол ще попаднат храни и хранителни добавки, които досега, също бяха извън регулацията. Единствено изворните и минерални води остават под контрола на Регионалните здравни инспекции“, посочи министър Танева.