"Първата от поредицата срещи, която организирахме, беше в Мездра, заедно с представители на община Роман. За голямо мое съжаление, бизнесът не беше поканен на тази среща. Извинението на кмета на Мездра беше свързано с това, че на сайта на общината е публикувал съобщението и трябвало да са го чели."

Областният управител добави още: "Според мен, ако трябва да си говорим с бизнеса на един и същи език, е необходимо ние да го уважаваме, за да имаме насреща и тяхното уважение. Затова моят начин на работа е с лична покана за подобни събития, макар, че не мога да задължа никого да присъства. Хората, обаче, които имат интерес от осигуряване на кадри, каквито са необходими за техния бизнес и тяхното производство днес дойдоха, и повече от час обсъждахме проблемите и предложенията им", каза за MediaNews областният управител.

На срещата вчера присъстваха трима представители на бизнеса в Мездра и обединиха мнението си, че в града трябва да има училище за работници, тъй като инженерите са достатъчни, а в производствата изпитват глад за строители, електротехници, работници по каменообработване (различно от ПГ по каменнообработване в Кунино), оператори на транспортни машини и други специалисти със средно образование. Присъстващите на втората среща направиха и конкретно предложение.

Те обясниха аргументирано, че Професионалната гимназия по МСС в Мездра, която разполага с подходяща база и има паралелка към БДЖ, може да развие още няколко професионални специалности. За привличането на ученици обаче, трябва да им се предложат добри условия, като защитени паралелки, пансион, хранене, стипендии, тъй като се очаква средства за професионалните гимназии да се осигурят от министерството.

Извън работната среща нека припомним, че базата на училището, която беше към Министерството на земеделието, беше прехвърлена към Община Мездра и вече е нейна собственост. Жителите на града знаят, че там има общежитие, работилници, халета, гаражи, столова. Училището заема площ от около 50 декара в центъра на града. Витае и друга "градска легенда", на този етап от серията „една жена каза на пазара”, че кметът има идея сградата да се разпродаде на парчета, а това не бива да се случи. Доказано е, че кметът Събков обича да си актува някои неща, които са безспорно неправомерни. Знае се, че кметът на Мездра има намерения за бизнес-инкубатори, но как ще се осъществи това без развит бизнес, работещ с подходящи кадри, на този етап не се знае.

След продължилия повече от час разговор с представителите на бизнеса, Малина Николова прие да предложи на образователното министерство да се запазят специалностите, предназначени за кадри в системата на БДЖ, където се предлагат добри условия за дуално обучение, и в мездренската гимназия по МСС да се разкрият нови специалности по каменообработване, паралелка със строителна специалност и такава за оператори на пътнотранспортна техника.

Областният управител заяви, че до всички фирми на територията на област Враца са изпратени образци на заявки за планиране на необходимите кадри за 5-годишен период. За заявените кадри Областна администрация създава регистър, който ще послужи за разпределението на професионалните паралелки на територията на общините. Малина Николова каза, че се надява такива заявления да й бъдат изпратени от работодатели и предприемачи в Мездра. Извинението на кмета Събков, че "който не е прочел съобщението, не е присъствал на първата среща", няма да реши проблема.

Ако трябва децата ни да учат и работят в родните си градове, не е задължение на работодателите да четат общинския сайт, а приоритет на кмета е да мисли, да подпомага и да действа за развитието на бизнеса в общината, която управлява. Николова поясни, че според становищата на кметовете на общини и на областния управител ще се определи броя и вида на паралелките за Държавен план-прием 2019/2020 г., съобразно регионалната и общинските стратегии за развитие