- Във въпросното писмо вината за създалата се (цитирам) "сложна финансова ситуация" за пореден път се хвърля върху Общинския съвет - оправдано ли е това?

- "Интригата е силата на слабите". Вероятно с наближаването на местните избори тази интрига ще се заплита все повече. За последните шест месеца Общинският съвет е взел 71 решения. В 61 от случаите те са били в подкрепа на исканията на Общинската администрация. Така ясно показваме нашето отношение - конструктивно и в полза на община Мездра. Всеки един от нас има ясен мотив защо подкрепя или не всяко предложение за решение. Лично аз смятам, че добър или лош, мандатът ни е към своя край и да оставим тежко наследство на следващия и по-следващия управленски екип е, най-малкото, неморално.

- Вашите очаквания от проектобюджет 2019 на Община Мездра, който, според заявеното от Събков в писмото до финансовия министър, "ще бъде без капиталови разходи, ограничени разходи за зимно поддържане и снегопочистване и недостиг в размер на над 1 млн. лв. за покриване на текущи разходи"?

- Смятам, че е неуместно в настоящата ситуация кметът иронично в писмо до Министерство на финансите да си пожелава "слънчево време и безоблачно небе". Ако погледнете справката на бюджета на общината за 2018 г. ще видите, че е „закърпен“ точно в частта "Капиталови разходи" с над 470 000 лв., предоставени от държавния бюджет след изричното искане на общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ и г-жа Петя Аврамова пред Министерския съвет. По инвестиционната програма на ВиК - Враца за реконструкция на район Мездра са изпълнени дейности на стойност 269 197 лв. Чрез Министерството на културата, по искане на народния представител Красен Кръстев и мен, са отпуснати 44 000 лв. за ремонт на православни храмове. По Програмата за развитие на селските райони са сключени договори с Община Мездра за реконструкция на водопроводи на обща стойност 5 519 670 лв., както и за реконструкции на улици в Мездра за 2 226 352 лв. Чрез бюджета на Министерството на образованието г-жа Малина Николова съдейства да бъдат отпуснати 50 000 лв. за реконструкция на покрива на най-старото училище в града - ОУ „Христо Ботев“. По Националната програма за енергийна ефективност са санирани и въведени в експлоатация жилищни сгради на обща стойност 4 200 000 лв. С 95 945 лв. беше извършен ремонтът на сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” по Оперативна програма „Региони в растеж”. Близо 13 млн. лв. са вложените средства, осигурени като допълнително финансиране от държавния бюджет и по програми, за инфраструктурни проекти в община Мездра само през този мандат.

- Твърди се също, че решението на Общинския съвет да не подкрепи поемането на дългосрочен общински дълг, за да бъде върнат този заем, ще доведе до "лавинообразно нарастване на неразплатените задължения и ограничаване на всякакви инвестиционни намерения" на Община Мездра…

- Г-н Събков старателно обясни на всички за своята "уникална финансова политика". В момента наблюдаваме резултатите от нея. Същата пясъчна кула беше построена в началото на мандата, когато кметът ни предложи да подкрепим неговата Програма за управление на община Мездра. В нея той обеща:

- Ремонт на Бизнес инкубатора и създаване на условия за ефективното му използване от стартиращи фирми и предприемачи. Срок 2016-2017 г.;

- Анализ на състоянието на общинските парцели и имоти. Срок 2016 г.;

- Идентифициране на приоритетните инфраструктурни задачи във всички населени места. Срок 2016 г.

Към днешна дата нищо от това не е реализирано. Пясъчната кула, "построена" от кмета на общината, рухна. Заемът от Министерството на финансите, Общинският съвет, лошото време и облачното небе над Мездра ли са причината за това? Въпросът е реторичен, а отговорът - очевиден.