От белодробната болница във Враца взетите нови проби са шест. Толкова са взети за изпращане в референтна лаборатория и от 5 контактни в Бяла Слатина и от един пациент в МБАЛ - Кнежа. От потребители на социални услуги в Роман са взети 32 проби по разпореждане на Министерството на здравеопазването.
От здравната инспекция съобщиха, че се очакват резултати от 103 изследвания.