Преди дни в общината започна и реконструкция на четвъртокласната пътна мрежа. Модернизира се пътят Вършец - Заножене - местността "Водопада". Предвидено е изграждане на отводнителни съоръжения, преасфалтиране, поставяне на бордюри, нова маркировка.
Средствата са осигурени с проект на общината от програмата за развитие на селските райони. Стойността им е 3 336 000 лв.