До 1 октомври 2019 г. се предвижда гратисен период, през който в ЕСТИ следва да постъпи информация за всяко място за настаняване в страната. Системата вече е разработена на високо технологично ниво, тя ще помогне да се увеличат приходите от нощувките и допълнително ще гарантира сигурността на туристите. Чрез нея ще се отразява истинският брой настанени в туристическата база и реализираните от тях нощувки. Системата ще оптимизира събираемостта на постъпленията от туристическата дейност.

В рамките на срещата бяха демонстрирани възможностите на софтуера. На представянето присъстваха още Огнян Траянов, изпълнителен директор на фирмата изпълнител „ТехноЛогика“, доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на София, Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, Константин Бояджиев, член на УС на Националния борд по туризъм, съпредседателите на БХРА Атанас Димитров и Бранимир Миланов, представители на ръководствата на пилотните общини и др.