Предложението за тази здравна придобивка бе на Здравка Гергова, координатор за Северозападна България на фондация „Искам бебе“, неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, която подпомага и защитава интересите на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми в България.

Долапчиева обясни, че във връзка със създаването на Специализирания кабинет по репродуктивно здраве във Враца са проведени срещи и разговори с представители на фондацията и експерти в сферата на здравеопазването в Северозападния регион.Потърсена е и подкрепа от най-добрите специалисти по репродуктивна медицина в страната за организиране на информационни срещи, прегледи и оказване на специализирана помощ.

Разкриването на кабинета във Враца ще подпомогне двойките с репродуктивни проблеми от региона за по-лесен и бърз достъп до информация и специалисти. Към настоящия момент се налага те многократно да пътуват до градовете София, Пловдив, Варна и др., за да получат необходимите консултации, прегледи, и назначаване на подходящо лечение, за да могат да реализират съкровената си мечта - да имат своя рожба.

В Общинският съвет на Враца, е приет Правилник за организацията и реда на работа на „Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Враца“. Дейността на Фонда се извършва от Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет. Средствата се определят всяка календарна година, заедно с бюджета на Община Враца, по предложение на комисията. За около пет години със средства от Фонда са подпомогнати 62 двойки с репродуктивни проблеми.